0

Twój koszyk jest pusty

W. Julian Korab-Karpowicz

Harmonia społeczna

Harmonia społeczna
Data premiery
2017-10-26
Liczba stron
233 w oprawie miękkiej ze skrzydłami
ISBN
978-83-06-03415-8
Wybierz wersję produktu:
34,90 zł27,92 zł
17,00 zł

Harmonia społeczna jest dziełem będącym kontynuacją myśli zawartej w Traktacie polityczno-filozoficznym. Korab-Karpowicz dowodzi, że nasze idee i sposób widzenia świata odkrywają, a zarazem kształtują naszą rzeczywistość. Dążeniu do dominacji przeciwstawia dążenie do doskonałości, a konfliktowi współdziałanie. Pokazuje, że jeżeli właściwie rozpoznamy naszą ludzką naturę i zorganizujemy życie społeczne zgodnie z zasadą współdziałania możemy osiągnąć harmonię społeczną. Jest ona nieodzowna dla szczęścia, czyli naszego spełnionego życia albo samorealizacji.

Wyrażone w Harmonii społecznej stanowisko nacechowane jest rzadkim współcześnie epistemologicznym i antropologicznym optymizmem, pozwalającym wierzyć w pozytywne przekształcenie moralne i intelektualne oraz postęp ludzkości. Drogę postępu Korab-Karpowicz widzi w syntezie „złotego środka”, prowadzącej do połączenia zalet i odrzucenia wad przeciwieństw. Wskazuje na wzniosłe zadanie człowieka, jakim jest świadoma ludzka ewolucja. Wchodząc na drogę ewolucyjną, ludzkość otwiera przed sobą nową epokę – ewolucyjność.

Część pierwsza książki poświęcona jest rozważaniom na temat natury ludzkiej, szczęścia, kultury i cywilizacji. Część druga przedstawia siedem zasad szczęśliwego społeczeństwa. Wśród nich można wymienić dobre prawa, mądrość przywódców, wychowane dla cnoty i ciągłość pokoleń. W części trzeciej rozważana jest koncepcja dobrego państwa, które określone jest jako obrońca i organizator społeczeństwa. Część czwarta dedykowana jest ludzkiej ewolucji. Wypływa z niej wizja nowej polityki. Składa się na nią m.in. umiejętność realizowania w społeczeństwie życia dobrego, które jest dobrem wspólnym.

Informacje o autorze

W. Julian Korab-Karpowicz, polski filozof i myśliciel polityczny, którego zainteresowania obejmują takie zagadnienia, jak właściwie zorganizowane życie w społeczeństwie, państwo broniące swych interesów narodowych i służące obywatelom oraz zgodna współpraca międzynarodowa dla pokoju i dostatku. Przedstawił koncepcję ewolucji ludzkości. Głosi potrzebę zastąpienia postmoderności − epoki zaznaczonej przez konflikt, w której obecnie żyjemy – ewolucyjnością, nową epoką w historii ludzkości, w której człowiek będzie dążył do harmonii społecznej oraz osobistej doskonałości i w ten sposób kształtował świadomie swoje przeznaczenie. Po studiach filozoficznych w Polsce i Stanach Zjednoczonych oraz uzyskaniu doktoratu na Uniwersytecie Oksfordzkim wykładał na wielu uniwersytetach na trzech kontynentach. Habilitację uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydał kilkadziesiąt prac, w tym jedenaście książek. Za najważniejsze jego dotychczasowe dzieło uważa się Traktat polityczno-filozoficzny, którego wersja anglojęzyczna została opublikowana przez Routledge i przetłumaczona na kilka języków. Obecnie jest profesorem na Uniwersytecie Opolskim w Opolu i Uczelni Łazarskiego w Warszawie.