0

Twój koszyk jest pusty

O nas

O nas

 

Działający od ponad siedemdziesięciu lat Państwowy Instytut Wydawniczy to znacznie więcej niż wydawnictwo, to oficyna-legenda, bez której nie sposób sobie wyobrazić nie tylko polskiego czytelnictwa, lecz także polskiej kultury w drugiej połowie XX wieku.

 

Założony w 1946 roku PIW miał być w zamierzeniu sztandarowym ideologicznym wydawnictwem partyjnym, oficyna szybko jednak skupiła wokół siebie elitę prozaików, poetów, eseistów, publicystów i redaktorów, którzy sprawili, że wydawnictwo nabrało intelektualnego oblicza. Wśród pracowników, współpracowników czy mentorów Państwowego Instytutu Wydawniczego znalazły się takie osobowości jak –  nieoceniony dla ostatecznego kształtu oficyny –  Paweł Hertz, Aleksander Wat, Zofia Bartoszewska, prof. Witold Doroszewski, Maria Wańkowiczowa, Jan Józef Lipski, prof. Andrzej Mencwel, prof. Jan Jakub Ekier, Marian i Kazimierz Brandysowie, Artur Sandauer, Stanisław Dygat, Antoni Słonimski.

 

Przekrój dzieł polskiego piśmiennictwa wydanego przez PIW jest ogromny –  od klasyki po utwory współczesne. Nie sposób tu wymienić nawet znacznej części, ale są to m.in.: Jan Kochanowski, Ignacy Krasicki, Zygmunt Krasiński, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, Aleksander Fredro, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Julian Przyboś, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Władysław Broniewski, Miron Białoszewski, Tadeusz Różewicz, Antoni Słonimski, Adam Ważyk, Jarosław Iwaszkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Jerzy Andrzejewski, Stanisław Dygat, Wiesław Myśliwski i wielu, wielu innych.

 

Imponujący jest również wybór najistotniejszych światowych tytułów od Sofoklesa, Corneille’a, Racine’a, Bułhakowa, Melville’a,  Szekspira, Moliera,  Lwa Tołstoja, Goethego, Byrona i Dickinson do Hemingwaya, Remarque’a, Camusa, Romaina Rolanda, Stendhala, Zweiga, Orwella, Kunderę, Hrabala, Hessego, Shawa, Márqueza, Isaaca Bashevisa Singera, Eco i wielu innych.

 

Poza stanowiącą główną przestrzeń działania PIW literaturą piękną charakterystyczna dla oficyny zawsze była szeroko pojęta humanistyka, stąd istotne miejsce w profilu wydawniczym zajmują eseistyka i historia. Najbardziej znane – wydawane do dziś – serie to: Rodowody Cywilizacji (tzw. ceramy), Biblioteka Myśli Współczesnej (powszechnie znana pod nazwą Plus Minus Nieskończoność) czy Biografie Sławnych Ludzi.

 

W lutym 2017 roku wydawnictwo zostało przekształcone ze spółki skarbu państwa w państwową instytucję kultury podległą Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zarówno kapitał materialny – w tym bezcenne zasoby biblioteczne oraz największy w Polsce zbiór praw autorskich i wydawniczych do najważniejszych dzieł polskiej i światowej klasyki, jak i niematerialny – powszechna rozpoznawalność marki przy zachowaniu jej intelektualnego charakteru oraz kapitał społeczny – predestynują wydawnictwo do pełnienia roli kulturotwórczej. Państwowy Instytut Wydawniczy będzie więc nie tylko nadal wydawał najważniejsze dzieła polskiego i światowego piśmiennictwa, w tym prozę, poezję, eseistykę i pozycje krytyczne, lecz także będzie prowadził związaną z tymi dziedzinami działalność propagatorską, translacyjną i naukową.