0

Twój koszyk jest pusty

19.02.24

Spotkanie: "Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego w transkrypcji Antoniego Libery 3 marca o godz. 19:30

Wraz Teatrem Polskim i Fundacja Kultura i Dziedzictwo Ponad Granicami zapraszamy na Scenę Kameralną Teatru Polskiego (ul. Kazimierza Karasia 2 w Warszawie) na spotkanie poświęcone dramatowi Jana Kochanowskiego „Odprawa posłów greckich” w transkrypcji Antoniego Libery. Goścmi będą Antoni Libera, prof. Paweł Stępień – autor „Wprowadzenia” i Maciej Wojtyszko – reżyser spektaklu. W trakcie spotkania wysłuchamy interpretacji fragmentów dramatu w wykonaniu Katarzyny Skarżanki, Antoniego Ostroucha, Maksymiliana Rogackiego i Sławomira Grzymkowskiego.
Rozmowa odbędzie się po wieczornym przedstawieniu „Odprawy posłów greckich” 3 marca o godz. 19:30 na Scenie Kameralnej im. Sławomira Mrożka w Teatrze Polskim, przy ul. Kazimierza Karasia 2 (wejście od ul. Sewerynów). Wstęp na spotkanie jest wolny.


Blisko cztery i pół stulecia od pierwszego wystawienia i wydania (w 1578 r.) „Odprawa posłów greckich” wciąż pobudza badaczy, by podejmowali próby rozwikłania jej tajemnic i skupia uwagę reżyserów teatralnych, a jej inscenizacje, których w ostatnim półwieczu było ponad trzydzieści, nadal przyciągają widzów.
Jednak z każdym dziesięcioleciem oddala się od nas świat kultury, w jakiej narodziła się tragedia Kochanowskiego, narasta również obcość jej języka, stąd zamysł Antoniego Libery, by w obecnej edycji równolegle zestawić staropolską „Odprawę posłów greckich” z jej współczesną „transkrypcją”.

Sukces przedstawienia „Odprawa posłów greckich” w reżyserii Macieja Wojtyszki w Teatrze Polskim potwierdza intuicję Antoniego Libery potrzeby przybliżenia dzisiejszym odbiorcom kanonicznego tekstu Jana Kochanowskiego w brzmieniu współczesnej polszczyzny.
Podczas spotkania twórcy rozmawiać będą między innymi o tym czy to przedsięwzięcie dało odbiorcom szansę na głębsze poznanie zapisanego w dramacie widzenia świata, człowieka, wspólnoty ludzkiej i historii oraz możliwość określenia swojego stanowiska wobec przekazu pierwszej polskiej tragedii.