0

Twój koszyk jest pusty

Krzysztof Dybciak

Pisarstwo Karola Wojtyły - Jana Pawła II

w oczach krytyków i uczonych

Pisarstwo Karola Wojtyły - Jana Pawła II
Data premiery
2019-12-09
Liczba stron
816 w oprawie twardej
ISBN
978-83-8196-010-6
Wybierz wersję produktu:
79,00 zł63,20 zł
20,00 zł

Recepcja literackiej spuścizny Karola Wojtyły – Jana Pawła II to jedno z najważniejszych zjawisk polskiej kultury, w dodatku to zjawisko dynamiczne, a jego przemiany ujawniły się na przełomie tysiącleci – twierdzi Profesor Krzysztof Dybciak. Opracowana przez niego monumentalna antologia Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II w oczach krytyków i uczonych, obejmuje 58 najważniejszych publikacji krytycznych, historycznoliterackich i językoznawczych poświęconych twórczości świętego Papieża. Dzięki temu możemy zobaczyć jej Autora jako artystę słowa uprawiającego wszystkie rodzaje literackie.

W antologii znalazły się wszystkie najważniejsze z punktu dziejów recepcji analizy i komentarze pisarstwa Karola Wojtyły. Swoje eseje i referaty poświęcili jej nie tylko czołowi krytycy i historycy literatury: Tomasz Burek, Jan Błoński, Zygmunt Kubiak, Stefan Sawicki; teatrolodzy: Jan Ciechowicz, Jacek Popiel i Bolesław Taborski; filozofowie i teolodzy: papież-emeryt Benedykt XVI, arcybiskupi Marek Jędraszewski i Józef Życiński, księża Janusz Pasierb, Jan Sochoń, ale też wybitni pisarze: Czesław Miłosz, Jarosław Iwaszkiewicz i ksiądz Jan Twardowski.

Tą zbiorową książką PIW pragnie uczcić 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Wierzymy, że przyczyni się ona do lepszego poznania dzieł literackich Ojca Świętego Jana Pawła II i stanie się ważnym wydarzeniem obchodów roku 2020, który został przez Sejm RP ogłoszony Rokiem Jana Pawła II.

 

To pierwsza książka, która zbiera głosy kultury polskiej na temat aktywności artystycznej Karola Wojtyły.
Niedziela, nr 50/2019

 

Jak zauważył ks. Sochoń, „teksty poetyckie Wojtyły bardzo się trudno czyta, to nie jest poezja angażująca od razu nas samych. Trzeba wielkiego trudu i wysiłku. Ale są w niej skarby literackie. (..) Do tej poezji trzeba pokory czytelniczej, żeby starać się wejść w ten podskórny świat, jaki ta poezja niesie”.
wPolityce.pl
 

Antologia twórczości literackiej polskiego Papieża zawiera 58 publikacji krytycznych, historycznoliterackich i językoznawczych. Karol Wojtyła był artystą, który tworzył we wszystkich rodzajach literackich.
Poleca Teologia Polityczna

 

Homilia było określeniem używanym prawie wyłącznie w kręgach duchowieństwa. W języku standardowym znane było tylko „kazanie”. Na olimpiadzie polonistycznej szkół średnich uczniowie dostali zestaw obcych słów. Mieli objaśnić ich znaczenie oraz właściwie zastosować te formy w zdaniach. Z poprawiającym prace kolegą stwierdziliśmy, że mieszali „adaptację” z „adopcją”, „recesją” z „recepcją”, mylnie interpretowali też wiele innych wyrazów. Za to znaczenie homilii znali wszyscy uczestnicy olimpiady. A w zdaniach łączyli je z Janem Pawłem II. I to jest językowy znak czasu. Jest to znak czasu naszego. Polskiego.
Jan Miodek, Rzeczpospolita, nr 269/2019

 

Z okazji obchodów roku Jana Pawła II zaczynającego się od stycznia 2020 roku, jak najbardziej stosowne dla wydawnictwa literackiego jest pokazanie Karola Wojtyły jako twórcy. 
Radio Warszawa, 9 grudnia 2019

 

Karol Wojtyła był wybitnym pisarzem, o czym przekonuje ta antologia, która jest dowodem z recepcji jego twórczości.
Blogpress, 13/12/2019

 

 

 

 

Informacje o autorze
Recenzje i wywiady
Transmisja ze spotkania o książce, 5 grudnia 2019
Twórczość literacka Karola Wojtyły doczekała się w Polsce poważnej i dogłębnej analizy. To fascynująca książka. Grzegorz Polak, Niedziela, 19.12.2019
To pierwsza książka, która zbiera głosy kultury polskiej na temat aktywności artystycznej Karola Wojtyły. Niedziela, nr 50/2019
Jak zauważył ks. Sochoń, „teksty poetyckie Wojtyły bardzo się trudno czyta, to nie jest poezja angażująca od razu nas samych. Trzeba wielkiego trudu i wysiłku. Ale są w niej skarby literackie. (..) Do tej poezji trzeba pokory czytelniczej, żeby starać się wejść w ten podskórny świat, jaki ta poezja niesie”. WPolityce.pl, 5.12.2019
Antologia twórczości literackiej polskiego Papieża zawiera 58 publikacji krytycznych, historycznoliterackich i językoznawczych. Karol Wojtyła był artystą, który tworzył we wszystkich rodzajach literackich. Teologia Polityczna, 3.01.2020
Homilia było określeniem używanym prawie wyłącznie w kręgach duchowieństwa. W języku standardowym znane było tylko „kazanie”. Na olimpiadzie polonistycznej szkół średnich uczniowie dostali zestaw obcych słów. Mieli objaśnić ich znaczenie oraz właściwie zastosować te formy w zdaniach. Z poprawiającym prace kolegą stwierdziliśmy, że mieszali „adaptację” z „adopcją”, „recesją” z „recepcją”, mylnie interpretowali też wiele innych wyrazów. Za to znaczenie homilii znali wszyscy uczestnicy olimpiady. A w zdaniach łączyli je z Janem Pawłem II. I to jest językowy znak czasu. Jest to znak czasu naszego. Polskiego. Jan Miodek, Rzeczpospolita, nr 269/2019
Z okazji obchodów roku Jana Pawła II zaczynającego się od stycznia 2020 roku, jak najbardziej stosowne dla wydawnictwa literackiego jest pokazanie Karola Wojtyły jako twórcy. Radio Warszawa, 5.12.2019
Karol Wojtyła był wybitnym pisarzem, o czym przekonuje ta antologia. Blogpress, 13/12/2019
Antologia stanowi prawdziwą summę wiedzy na temat spuścizny Karola Wojtyły. Trudno od razu ogarnąć bogactwo całości; tom udanie łączy różnorodne dociekania naukowe ze swobodą eseistycznego stylu wypowiedzi. Piotr Prachnio, 1.04.2021, ARCANA