0

Twój koszyk jest pusty

15.11.22

Korespondencje Słowackiego

Już dziś – 15 listopada 2022 – na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się inauguracja projektu nowego wydania Dzieł zebranych Juliusza Słowackiego i jednocześnie premiera dwóch tomów Korespondencji. To mocny akcent na zakończenie, ogłoszonego przez Sejm Rzeczpospolitej, Roku Polskiego Romantyzmu.

O zaplanowanej na dziesięć lat pracy nad wydaniem dwudziestu tomów Dzieł zebranych Juliusza Słowackiego mówi dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego  dr Łukasz Michalski: 

Oddajemy dziś w Państwa ręce tomy inaugurujące monumentalną edycję Dzieł zebranych.  Rozpoczynamy tym samym wieloletnią, żmudną pracę, której efektem będzie pierwsze w historii, tak kompleksowe ujęcie wszystkich tekstów i innych prac (bo także rysunków i zapisków wszelkiego typu) jednego z największych geniuszy polskiej literatury w najlepszym możliwym obecnie opracowaniu naukowym.

Nowoczesna edycja wypełni dotkliwą lukę na rynku wydawniczym i umożliwi współczesnemu czytelnikowi dostęp do całej znanej twórczości Juliusza Słowackiego. W ostatnich latach bowiem odnalezione zostały – bezpowrotnie, jak się wydawało, utracone – rękopisy, zawierające cenne teksty i rysunki. Jako pierwsze ukazują się tomy XVII i XVIII, czyli Korespondencja. To rzecz najpilniejsza, bo wymagająca uzupełnienia i nowej edycji. W dwóch tomach znajdują się dwieście siedemdziesiąt cztery listy poety. Są wśród nich również wcześniej nieznane lub inaczej zaklasyfikowane przez edytorów oraz  dwadzieścia sześć listów napisanych przez innych do Słowackiego. Jak pisze prof. Marek Troszyński z Instytutu Badań Literackich,  redaktor naukowy wydania:

Największą popularnością cieszyły się listy do matki (ich zaprzysięgłym wielbicielem był Józef Piłsudski). Stanowią one centrum i obejmując przeszło połowę całego zbioru korespondencji, organizują lekturę. W naszej edycji zdecydowaliśmy się jednak nie na tradycyjny układ listów wg adresatów, ale porządek chronologiczny, w którym listy do rodziny i przyjaciół przeplatają się z pismami urzędowymi i typowo użytkowymi. Dzięki temu te same fakty i przeżycia, opisywane w kolejnych listach do różnych osób nabierają dramaturgii i plastyki, a czytelnik zyskuje całościowy ogląd życia poety.

Nad edycją Państwowego Instytutu Wydawniczego czuwa zespół redakcyjny w składzie: Małgorzata Burta, Marek Dybizbański, Rolf Fieguth, Ewa Hoffman-Piotrowska, Elżbieta Kiślak, Tomasz Korpysz, Urszula Makowska, Grzegorz Marzec, Ewa Mirkowska, Małgorzata Nesteruk, Marcin Oleksy, Stanisław Rosiek, Anna Rzepniewska, Mikołaj Sokołowski, Krzysztof Smólski, Marta Sukiennicka, Justyna Zyśk.

Przewidziano klasyczny układ edycji: Wiersze, Poematy (5 tomów, w tym dwa tomy Króla-Ducha), Dramaty (7 tomów), Proza literacka i Pisma krytycznoliterackie, Pisma filozoficzne, Pisma polityczne i autobiograficzne, Korespondencja (2 tomy). Dodatkowo ukaże się tom zawierający Rysunki oraz jako ostatni tom -przewodnik po edycji (indeksy, spisy, konkordancje).

Więcej informacji znajdą Państwo w katalogu: SLOWACKI_folder_19_10.pdf