0

Twój koszyk jest pusty

30.08.21

Informacja o przetargu

Zamawiający Państwowy Instytut Wydawniczy, informuje, że wszczął postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej zgodnie z art. 311 ust.1 pkt 1) w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. ― Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)  pod nazwą „Umowa ramowa na świadczenie usług druków wydawnictw i publikacji na rzecz Państwowego Instytutu Wydawniczego”.

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy elektronicznej

https://prudenspdp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Aby złożyć ofertę i poznać zasady działania Platformy proszę zajrzeć do linków

https://prudenspdp.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html