0

Twój koszyk jest pusty

12.10.20

8 października, godz. 18.30: spotkanie ONLINE wokół książki Bronisława Wildsteina „Bunt i afirmacja”

Zapraszamy Państwa serdecznie na spotkanie wokół książki Bronisława Wildsteina „Bunt i afirmacja” – erudycyjnego, pełnego filozoficznych i literackich odwołań eseju o kluczowym dla zrozumienia naszych czasów napięciu. Gośćmi będą Autor i prof. Zdzisław Krasnodębski, rozmowę poprowadzi dr Łukasz Michalski.

 

Spotkanie można obejrzeć na profilu Państwowego Instytutu Wydawniczego na FB: https://www.facebook.com/204598809578847/videos/259031695443869

 

Bronisław Wildstein w swojej najnowszej książce przeciwstawia dwie zasadnicze postawy wobec świata ‒ bunt i afirmację ‒ i opisuje ich przejawy w różnych dziedzinach ży­cia, od polityki i ekonomii, po filozofię i sztukę. Jak pisze we wstępie:
„Bunt i afirmacja jawią się jako bieguny konfliktu, który współcześnie dzieli naszą cywilizację. Chodzi o sprawę fundamentalną, nie o akcydentalne akty sprzeciwu czy akceptacji. Te zależą od konkretnej sytuacji i historycznych warunków. Natomiast elementarna opozycja, o której piszę, ma charakter metafizyczny. Sprowadza się do przyjęcia albo odrzucenia świata w jego zasadniczym, danym nam, kształcie z jego podstawowymi uwarunkowaniami. 

Afirmacja nie oznacza zamykania oczu na zło […]. Wręcz przeciwnie. Dopiero akceptacja świata jako całości pozwala nam ze zrozumieniem, a więc do pewnego stopnia skutecznie, przeciwstawić się jego negatywnym aspektom.

 Musimy przyjąć, że zło jest stałym elementem życia, biegunem odniesienia naszych działań. Winniśmy opierać się mu w miarę możliwości, ale bez złudzeń, że jesteśmy w stanie ostatecznie je wyplenić i zaprowadzić królestwo człowieka na ziemi. Wszelkie takie próby kończyły się, bo musiały się kończyć, katastrofą i obracały się przeciw swoim zamierzeniom. 
[…] 


 

Afirmacja oznacza uznanie ludzkiej ułomności i ograniczoności. Nie pociąga za sobą akceptacji zła, ale rozpoznanie naszych potencji, wyzwań i obowiązków, które możemy lub powinniśmy brać na siebie”.