0

Twój koszyk jest pusty

Klauzula informacyjna podstawy przetwarzania - kontakt

Klauzula informacyjna podstawy przetwarzania - kontakt

Zgodnie z art. 12 ust. 1 oraz 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119) – dalej zwanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Państwowy Instytut Wydawniczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 17, 00-372,
  RIK: 99/2017, NIP: 5252695978, REGON: 366421821, strona www.piw.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Instytucie Wydawniczym jest Przemysław Skrzek (iod@piw.pl).
 3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie RODO (art. 6 ust. 1 lit b, c, lub e) przez Państwowy Instytut Wydawniczy, w celu udzielania odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktu na stornie internetowej PIW.pl .
 4. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale jest konieczne w celu skorzystania z opcji kontaktu na stronie internetowej Państwowego Instytutu Wydawniczego. Jeśli nie podacie Państwo danych kontaktowych, to Państwa wiadomość pozostanie bez rozpoznania.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: serwis IT, doradcy prawni, hosting poczty e-mail, hosting serwerów, audytorzy.
 6. Państwa dane będziemy przechowywać przez 5 lat.  
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Panią/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poza granicami EOG.
 10. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

W celu realizacji usług korzystamy z plików cookies – dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatności.