0

Twój koszyk jest pusty

Klauzula informacyjna podstawy przetwarzania

Klauzula informacyjna podstawy przetwarzania

Zgodnie z art. 12 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119) – dalej zwanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Państwowy Instytut Wydawniczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 17, 00-372,
  RIK: 99/2017, NIP: 5252695978, REGON: 366421821, www.piw.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Instytucie Wydawniczym jest Przemysław Skrzek (iod@piw.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  RODO (art. 6 ust. 1 lit. b lub c) przez Państwowy Instytut Wydawniczy, w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, w celu wysyłki zamówionego Newslettera, a także w celu rejestracji w sklepie internetowym na stronie internetowej Państwowego Instytutu Wydawniczego.
 4. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w sklepie internetowym na stronie internetowej Państwowego Instytutu Wydawniczego, a także do złożenia i realizacji złożonego przez Państwa zamówienia. Konsekwencją podania przez Państwa błędnych danych będzie brak możliwości realizacji Państwa zamówienia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:, serwis IT, hosting poczty, hosting serwerów, firmy kurierskie, doradcy prawni, instytucja finansowa realizująca płatności, audytorzy.
 6. Państwa dane będziemy przechowywać przez okres: w zakresie rejestracji konta przez 5 lata od jego ostatniego użycia, w zakresie wysyłki zamówionego Newslettera do czasu rezygnacji z jego otrzymywania, a w zakresie realizacji sprzedaży 5 lat od zakończenia roku następującego po roku w którym sprzedaż miała miejsce.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie dotyczących Panią/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poza granicami EOG.
 10. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.