0

Twój koszyk jest pusty

Bronisław Wildstein

Bunt i afirmacja. Esej o naszych czasach

Bunt i afirmacja. Esej o naszych czasach
Data premiery
2020-05-11
Liczba stron
460 w oprawie twardej
ISBN
978-83-8196-077-9
Wybierz wersję produktu:
20,00 zł

Nowa książka Bronisława Wildsteina to erudycyjny, pełen filozoficznych i literackich odwołań esej o kluczowym dla zrozumienia naszych czasów napięciu. Jak pisze autor we Wprowadzeniu: „Bunt i afirmacja jawią się jako bieguny konfliktu, który współcześnie dzieli naszą cywilizację. Chodzi o sprawę fundamentalną, nie o akcydentalne akty sprzeciwu czy akceptacji. Te zależą od konkretnej sytuacji i historycznych warunków. Natomiast elementarna opozycja, o której piszę, ma charakter metafizyczny. Sprowadza się do przyjęcia albo odrzucenia świata w jego zasadniczym, danym nam kształcie z jego podstawowymi uwarunkowaniami.
Afirmacja nie oznacza zamykania oczu na zło, którego doświadczamy i które wpisane jest w ludzką kondycję. Wręcz przeciwnie. Dopiero akceptacja świata jako całości pozwala nam ze zrozumieniem, a więc do pewnego stopnia skutecznie, przeciwstawić się jego negatywnym aspektom”.

Informacje o autorze
Recenzje i wywiady
Zbiorowym doświadczeniem Polaków mających za sobą życie w PRL było w mniejszym lub większym stopniu skrępowanie przez gorset władzy dyktatorskiej. Dlatego obietnicę szeroko pojętej wolności brali oni za dobrą monetę. Szermująca humanistycznymi sloganami czerwona ideologia okazała się wyłącznie oderwaną od życia teorią. Natomiast zwycięstwo nad nią przypadło – nie zawsze nazywanemu po imieniu – liberalizmowi. O nowej książce Bronisława Wildsteina pisze Filip Memches. TYGODNIK TVP, 15 maja 2020.
Należy uznać, że lewicowe idee wyrosły wraz z oświeceniem, choć ich antecedencje wskazać można znacznie wcześniej [...]. Przypuszczalnie autodestrukcja jest także elementem natury człowieka. Mam w tym wypadku na myśli nastawienie rewolucyjne, które wyrasta z resentymentu i nienawiści do tego, co jest, a którego dobitnym przykładem jest odnotowana już przez mnie myśl Marksa czy szerzej, gnoza, która potępia materialny świat już od ponad dwóch tysięcy lat. Nie oznacza to, że stanowisko takie dominowało w dobie oświecenia. Niemniej jego radykalna wersja i powszechne wówczas absolutyzowanie abstrakcyjnego, matematycznego rozumu jako jedynej miary rzeczy ludzkich prowadzi w tym kierunku. Fragment książki. RZECZPOSPOLITA, 20.05.2020
W odpowiedzi na szaleństwa współczesności dosadne i intelektualne odpowiedzi wystosowali już wielkiego formatu konserwatyści z innych krajów: śp. Roger Scruton z Wielkiej Brytanii, Chantal Delsol z Francji czy Dinesh d’Souza ze Stanów Zjednoczonych, pora była więc na Polskę. Nie rzecz w porównywaniu nas do innych […], ale w tym, że konserwatywne opisywanie świata ma, prócz cech uniwersalnych, także lokalny, kulturowy charakter związany ze specyfiką danego kraju. I praca Bronisława Wildsteina wypełnia tę lukę, opartą nie tylko na klasycznej i europejskiej filozofii, lecz także na polskiej praktyce, inspirowanej zwłaszcza doświadczeniem naszych zmagań z komunizmem, postkomunizmem i liberalizmem w postpezetpeerowskiej wersji. Jakub Augustyn Maciejewski, Tygodnik SIECI, 29.06.2020
Wytrawny publicysta, ale również pisarz, Bronisław Wildstein, opowiada o naszej współczesności w trzech planach: filozoficznym, politycznym i artystycznym – mówił w Polskim Radiu 24 o utworze „Bunt i afirmacja” Tomasz Zapert. – To książka bardzo potrzebna i prowokująca – dodał Krzysztof Masłoń.
Relacja wideo z promocji z udziałem Bronisława Wildsteina, prof. Zdzisława Krasnodębskiego oraz dr. Łukasza Michalskiego.
Nie sposób zreferować tej opowieści w krótkiej relacji, nie tracąc bogactwa zawartej w niej treści, zaś dokładna prezentacja poszczególnych rozdziałów książki zajęłaby nie tylko zbyt wiele miejsca, lecz także pozbawiła potencjalnych czytelników przyjemności – niezaburzonej wcześniejszym komentarzem – bezpośredniego obcowania z źródłowym tekstem. Lektura filozoficznego i historiozoficznego dzieła Wildsteina była dla mnie przede wszystkim mocnym doświadczeniem współmyślenia. Zbigniew Stawrowski, 14.02.2020, TEOLOGIA POLITYCZNA
Bronisław Wildstein: Jestem buntownikiem w służbie porządku. O „Buncie i afirmacji” z autorem rozmawia Jan Maciejewski. 16.04.2021, RZECZPOSPOLITA