0

Twój koszyk jest pusty

02.02.22

4.02, godz. 18: 1989. JESIEŃ NARODÓW - spotkanie promujące książkę we Wrocławiu

W 1989 roku na oczach zdumionego świata zawalił się system komunistyczny. Od rozpoczęcia rokowań Okrągłego Stołu w Polsce w lutym, aż po rozstrzelanie Eleny i Nicolae Ceauşescu w grudniu – Europa Środkowa i Wschodnia przeszła przez burzliwy, choć wyjątkowo mało krwawy proces wyzwalania się spod reżimu komunistycznego. Dziś, ponad 30 lat po tamtych wydarzeniach, wydaje się, iż perspektywa jest wystarczająco odległa, by bez emocji prowadzić badania porównawcze.

Główne wydarzenia omawiane i analizowane przez autorów książki działy się jesienią 1989 roku. Zbiorowymi aktorami tych wydarzeń były niewątpliwie narody wybijające się na niepodległość po 45 latach zniewolenia. Rozważania dotyczące każdego z omawianych państw zostały podzielone na trzy zasadnicze bloki – ostatnie lata komunizmu, bezpośredni proces upadku reżimu oraz efekty tego procesu z perspektywy 30 lat.

W spotkaniu udział wezmą:

- dr hab. Aleksander Gubrynowicz. Doktor praw, znawca problematyki krajów bałtyckich, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Wiceprezes Fundacji im. Nowickiego, w której koordynuje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego w Polsce. Autor szeregu artykułów opublikowanych w prasie specjalistycznej – prawniczej i politologicznej. Współautor wydanego przez ISP PAN „Słownika biograficznego Europy Środkowo-Wschodniej ** w”. oraz redaktor książek: „Europejskie prawo gospodarcze: nowe tendencje” oraz „Wspólnoty Europejskie w orzecznictwie sądowym państw członkowskich”.

- dr Paweł Ukielski. Politolog, historyk. Zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Adiunkt w Zakładzie Europy Środkowo-Wschodniej Instytutu Studiów Politycznych PAN, wykładowca Collegium Civitas. Od 2011 r. członek Rady Wykonawczej Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia. W latach 2014-2016 wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Naukowo zajmuje się współczesnymi przemianami w Europie Środkowej po 1989 r., środkowoeuropejską współpracą regionalną, podziałem Czechosłowacji i relacjami czesko-słowackimi oraz polityką historyczną. Autor monografii „Aksamitny rozwód. Rola elit politycznych w procesie podziału Czechosłowacji”. Publikował w licznych naukowych periodykach w Polsce i Europie.

Podczas spotkania będzie możliwość zakupu publikacji.
Wydarzenie organizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym.