0

Twój koszyk jest pusty

06.10.21

17.11, godz. 18.00: premiera ONLINE „t=0” Italo Calvina

Z Anną Wasilewską, autorką przekładu i Grzegorzem Jankowiczem porozmawia Karolina Felberg. Spotkanie będzie transmitowane na kanałach PIW-u na FB i YouTube.  

Przywracamy autonomię zbiorkowi opowiadań Itala Calvina „Jeżeli t = 0”, wydanemu niegdyś w Polsce w ramach „Wszystkich opowieści kosmikomicznych”, co dotkliwie pozbawiło go podmiotowości. W oryginale został opublikowany w roku 1967 jako osobny tomik i stał się punktem granicznym twórczości Calvina: między nurtem prozy fantastyczno-naukowej a literaturą eksperymentalno-kombinatoryczną. Stanowi zbiór jedenastu opowiadań w trzech autonomicznych częściach. Pierwsza ma za przedmiot mitologię naukowych hipotez; narracja drugiej części prowadzona jest według zasad fizyki kwantowej, gdzie każdy odcinek czasu rozwidla się i stanowi zapowiedź alternatywnych wariantów; część ostatnia ma charakter dedukcyjny. Punktem wyjścia dla Calvina są paradoksy; od jednego z nich, paradoksu strzały Zenona z Elei, pochodzi tytuł tomu. Pośród mnogości zjawisk znajdziemy tu sentymentalizm fizyki, melancholię kombinatoryki, zmagania z teorią poznania, rojenia o nadrzędnym ładzie, biologię molekularną pustki, być może nawet geometrię miłości. Jeżeli t = 0” to forpoczta „Zamku skrzyżowanych losów” (1969), „Niewidzialnych miast” (1972) czy „Jeśli zimową nocą podróżny” (1979).